Smart hotels · Smart guests

Clouest centralitza tots els recursos i agilitza la comunicació entre l’Hotel i els hostes de forma fàcil i eficient.

Funcionalitats per al seu hotel

Guest Management, Relations & Facilities.

 • Guest welcome
 • Tranfers & mobility
 • Guest profile & petitions
 • Guest relations
 • Guest integrations
 • Facilities & servicies

Staff Management & Control.

 • Room management
 • Room services
 • Gestor de productes
 • Tasques & reports
 • Gestió laboral
 • Control documental

Hotel Management & Facilities.

 • Medi ambient & RSC
 • Digitalització de serveis
 • Hotel management
 • Gestió corporativa
 • Serveis externs
 • Integracions

MARKETING ON HOUSE.

Augmenti i maximitzi els seus ingressos per vendes creuades o serveis addicionals, personalitzi la publicitat i informació de dispositius i esdeveniments.

Més informació

Els beneficis de Clouest

Multi-entorn.

La gestió diària d’empreses hoteleres mai ha estat tan fàcil al poder configurar l’aplicació segons qualsevol estructura d’hotel, cadena o grup hoteler.

Més informació

Personalització.

Personalitzi i s’adapti la nostra aplicació a la imatge i característiques de la seva marca i disposi de l’adaptació a qualsevol requeriment o necessitat que pugui disposar.

Més informació

Alta disponibilitat

A Clouest li garantim que pot treballar sense interrupcions gràcies al nostre Sistema de Clúster de Servidors d’Alta Disponibilitat i el nostre sistema d’equilibri de Càrrega Redundant, sobretot en els millors centres de dades d’Europa.

100 %

Temps d’activitat i sense errors

Desitja més informació?

Proveu la versió completa durant 30 dies de forma gratuïta!